Czym zajmuje się ogrodnik

Czym zajmuje się ogrodnik

Praca ogrodnika opiera się na szeroko pojętym ogrodnictwie. Inna nazwa ogrodnictwa, stosowana zamiennie (jednak mniej znana), to hortologia. Ogrodnictwo zajmuje się uprawą, zasiewaniem i hodowlą wszelkich roślin zarówno sadowniczych, jak i warzywnych, a także ozdobnych. Ogrodnictwo jest działem nauk rolniczych i jest z nimi powiązane. Ogrodnictwo jest także kierunkiem studiów na uczelniach wyższych w Polsce. Pięć uczelni w naszym kraju posiada wydziały związane z ogrodnictwem. Należą do nich Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Dzięki możliwościom upraw szklarniowych, uprawianie ogrodnictwa jest możliwe w ciągu całego roku na terenach gdzie panuje klimat umiarkowany. Ogrodnicy w szklarniach zajmują się uprawą głównie warzyw, ale także kwiatów. Dzięki stworzeniu odpowiednich warunków w szklarni, przez cały rok jest w niej możliwa hodowla. W szklarniach stosuje się specjalne, innowacyjne i nowoczesne technologie, które są odpowiedzialne między innymi za automatycznie nawadnianie, regulowanie natężenia światła, utrzymywanie temperatury na odpowiednim poziomie oraz mające zdolność do odpowiedniego ustawiania długości dnia w szklarni.