Jak założyć trawnik

Jak założyć trawnik

Z pewnością każdy z nas chciałby mieć piękny i zadbany trawnik w swoim ogrodzie. Wielu z nas nie wie jednak jak ten cel osiągnąć. Przede wszystkim ogromne znaczenie ma gleba na jakiej trawnik ma się znajdować. Jeśli jest to gleba sucha oraz raczej jałowa przed założeniem trawnika należy ją nawieść. Najlepiej nadają się do tego celu nawozy organiczne, do których zalicza się obornik oraz kompost. Można sięgnąć także po nawozy mineralne takie jak Azofoska. Bardzo ważne znaczenia dla wyglądu jaki będzie miał nasz trawnik jest odczyn pH gleby. Najbardziej optymalny odczyn pH w przypadku roślin trawiastych wynosi od 5,6 do 6,5. Jest to więc odczyn, który określany jest jako lekko kwaśny. Jeśli ziemia, na której ma znaleźć się trawnik jest dużo bardziej kwaśna możemy kwasowość nieco obniżyć. Trzeba w tym celu dodać do gleby wapna. Aby trawnik był piękny i zadbany gleba, na której ma się znaleźć nie może być pełna chwastów. Chodzi tutaj zarówno o chwasty jednoroczne, jak i te, które określa się mianem trwałych. Przed zasianiem trawy ziemię należy więc spryskać dokładnie środkiem chwastobójczym. Najlepiej nadaje się do tego celu Roundap. Kiedy od dnia wykonania oprysku upłyną trzy tygodnie glebę należy przekopać. Jeśli ogród jest wyjątkowo duży lepszym rozwiązaniem będzie mechaniczna orka. Po wykonaniu orki gleba powinna zostać wyrównana. Przez następne dwa tygodnie nic na niej nie robimy. Po tym czasie możemy przystąpić do siewu trawy.