O narzędziach ogrodniczych

O narzędziach ogrodniczych

Praca na działce wymaga stosowania różnych narzędzi ogrodniczych. Dla ogrodnika-amatora najważniejszym narzędziem jest służący do przekopywania gleby w jesieni, do wykopywania dołków pod drzewka czy krzewy szpadel. Do prac na działce przydadzą się również płaskozębne, czterozębowe widły. Można nimi nie tylko kopać glebę, ale także jednocześnie ją kruszyć. Praca z takimi widłami jest znacznie lżejsza niż praca z łopatą. Na działce może nam przydać się także przydać pięcio- lub trójzębowy spulchniacz. Dzięki niemu spulchnimy i wymieszamy z nawozem lub kompostem glebę. Do wykopywania dołków, średnio głębokiego spulchnienia gleby, do obsypywania roślin i wycinania dużych chwastów niezbędna jest motyka. Wierzchnią warstwę gleby wzruszymy za pomocą gracki. Gracka przyda nam się także do zniszczenia młodych chwastów. Do wzruszania gleby na zagonach, na których rosną gęsto posadzone rośliny przydadzą się trójzębne pazurki. Swoje siły i czas możemy zaoszczędzić używając do prac na działce pielnika. Pielnik składa się z ramy, do której możemy przymocować obsypnik, noże, którymi będziemy mogli podcinać chwasty lub zęby służące do spulchnienia gleby. Osobom, które na swojej działce posadziły drzewa i kwiaty na pewno przydadzą się sekatory oraz noże ogrodnicze typu sierpak i okulizak. Zaś do ochrony roślin przed szkodnikami pomocny będzie opryskiwacz.