O przekopaniu gleby

O przekopaniu gleby

Jednym z podstawowych zabiegów, które muszą wykonać posiadacze ogródków jest przekopanie ziemi na jesieni. Jesienią glebę przekopuje się na głębokość łopaty. Glebę kopie się w taki sposób, aby skiby ziemi były nie naruszone. Kopanie działki często łączy się z przykryciem obornika. W takiej sytuacji rozrzucony na powierzchni działki obornik należy nagarnąć po wykonaniu pierwszej skiby na jej bok. Tak przykryty obornik ma lepszy dostęp powietrza, dzięki czemu szybciej się rozłoży. Czasem nie możliwe jest przekopanie gleby na działce na jesieni. Wtedy należy to zrobić wiosną, jak tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne. Jeżeli gleba na działce jest zwięzła, to do przekopania gleby najlepiej jest użyć szerokozębnych wideł. Glebę przekopuje się także na wiosną w miejscach, w których rosły rośliny przedplonowe. Glebę, którą przekopujemy wiosną, należy szybko zagrabić. W ten sposób zmniejszymy straty wody na skutek parowania. Nie każde przekopywanie gleby wykonuje się na głębokość łopaty. Gleby, które były nie uprawiane oraz gleby cięższe wymagają przekopania na głębokość 2 łopat. Takie głębokie kopanie wykonuje się jesienią. Przekopaną na jesieni glebę, na wiosnę płytko wzruszamy za pomocą grabi. Na tak przygotowanej glebie można przystąpić do wyznaczania zagonów pod siew i sadzenie roślin.