O uprawie warzyw

O uprawie warzyw

Na działkach rośliny można uprawiać podobnie do uprawy na produkcyjnych plantacjach, czyli na płask lub na zagonach. Do uprawy warzyw, które uprawiane są w dużym rozstawie (fasola, wczesne odmiany ziemniaków, pomidory) najlepiej jest uprawiać na płask. Rośliny ozdobne, rzodkiewkę, pietruszkę, marchewkę czy cebulę, najlepiej jest uprawiać na zagonach. Szerokość zagonów powinna wynosić około 120 cm, pomiędzy nimi wytycza się ścieżki o szerokości około 30 cm. Zagony najłatwiej jest wyznaczyć za pomocą sznurka, który rozciąga się co 150 cm, a następnie wydeptujemy wzdłuż niego ścieżki. Rabaty bylinowe mogą być szersze, ich szerokość powinna być jednak taka, aby pielęgnując rośliny, zapewnić sobie wygodny do nich dostęp. Po wyznaczeniu zagonów należy je starannie zagrabić, a następnie wyznaczyć na nim rzędy. Rzędy na zagonach można wyznaczać za pomocą sznurka lub znacznika. Znacznik jest szczególnie polecany do wyznaczania rzędów dla roślin, które uprawia się z siewu. Dzięki użyciu znacznika wysiewane nasiona będą wysiane na jednakowej głębokości. Do produkcji rozsady kwiatów i warzyw oraz do uprawy warzyw ciepłolubnych może przydać się na działce inspekt. Długość inspektu powinna wynosić 4 m, a jego szerokość 1,5 m. Inspekt najlepiej jest zakładać w osłoniętym od wiatru i nasłonecznionym miejscu.