Różne tytuły zawodowe ogrodników

Różne tytuły zawodowe ogrodników

Osoba zajmująca się ogrodnictwem uzyskuje tytuł zawodowy ogrodnika po ukończeniu studiów wyższych na kierunku ogrodniczym lub związanym z przyrodą, albo rolnictwem. Może także ukończyć odpowiednie kursy, które dadzą mu ten tytuł. Istnieje wiele różnych specjalistycznych dziedzin, w jakich ogrodnik może się specjalizować. Ogrodnik zajmuje się nie tylko uprawą standardowych warzyw czy roślin ozdobnych. Przykładowo ogrodnik może zajmować się także tak nietypowym zagadnieniem jak uprawa grzybów jadalnych. Jeśli osoba interesująca się tym zagadnieniem wybierze taką specjalizacje na studiach, może ona uzyskać tytuł ogrodnika z podtytułem „uprawa grzybów jadalnych”. Ogrodnicy zajmują się także takimi obszarami działań jak uprawy warzyw polowych czy uprawy pod osłonami. Zawodowi ogrodnicy mogą zajmować się także produkcją nasion. Osoby wykształcone w tym kierunku mogą zakładać własne działalności i być producentami nasion. Ogrodnicy mogą mieć pod swoją opieką szkółki drzewek. Mianują się wtedy tytułem zawodowym ogrodnika szkółkarza. Osoby, które zajmują się ochroną i pracą na terenach zielonych otrzymują tytuł zawodowy ogrodnika terenów zieleni. Tak więc zagadnienie ogrodnictwa jest szerokim pojęciem zawierającym wiele różnych obszarów działań. Tytuł ogrodnika odnosi się do więcej niż jednego pojęcia.