Szczepienie piwonii krzaczastych

Szczepienie piwonii krzaczastych

Ogrodnicy-amatorzy próbują uzyskać nowe rośliny poprzez szczepienie. Ogrodnicy-amatorzy próbują w ten sposób rozmnożyć między innymi piwonie krzewiaste. Piwonie krzewiaste szczepi się na podkładkach, którymi są korzenie piwonii bylinowych lub piwonii krzewiastych. Rośliny, które szczepione są na podkładce piwonii bulwiastych mają słabiej rozwinięty system korzeniowy. Zrazy pobiera się z pędów jednorocznych. Powstają one na pączkach na podziemnych częściach rośliny. Nie radzi się pobierania zrazów z pędów nadziemnych, gdyż mają one krótkie międzywęźla, w związku z czym gorzej zrastają się z podkładką. Do szczepienia piwonii krzewiastych używa się zrazów jedno- lub dwupączkowych. Przycięte zrazy umieszcza się bez zwłoki na podkładzie. Piwonie krzewiaste szczepi się w dwóch terminach. Możemy je szczepić albo w okresie od stycznia do marca, albo w okresie od sierpnia do września. Aby ochronić szczepy przed chorobami grzybowymi warto zanurzyć je w środku grzybobójczym. Gotowe szczepy wysadzamy do doniczek, możemy też przechować je w skrzynce. Skrzynkę należy wyłożyć warstwą trocin. Szczepy układa się w skrzynce poziomo i przykrywa trocinami. W skrzynce możemy ułożyć maksymalnie 4 warstwy szczepów. Zrazy zrastają się z podkładką po mniej więcej 5 tygodniach. Można je wtedy wysadzić do ciepłego inspektu. W inspekcie sadzimy rośliny w rzędach. Na miejsce stałe możemy wysadzić je po dwóch latach.