Szkółkarstwo i opieka nad drzewami

Szkółkarstwo i opieka nad drzewami

Szkółkarstwo należy do jednej z dziedzin ogrodnictwa i leśnictwa. Odnosi się ono do sadzenia drzew i krzewów, a także inny, różnorodnych roślin. Sadzi się je w dużych ilościach i hurtowo. Jest to swoista hodowla, ponieważ pielęgnacja drzew i krzewów w szkółkach kończy się gdy są one przeznaczone do wysadzenia. Taki jest cel sadzenia drzew w szkółkach – sadzi się je po to, aby móc je sprzedać, kiedy już podrosną. Dzięki temu w miejskich parkach i na miejskich skwerach oraz innych miejscach pojawiają się drzewa już dorosłe. Ogrodnicy dbają o to, żeby każde drzewo i krzew w szkółce było odpowiednio nawodnione i aby miało jak najlepsze warunki do wzrostu. Stosuje się specjalne nawozy i preparaty, które mają na celu jak najlepszy i szybki rozwój drzewa. Chroni się je także przed wszelkimi szkodnikami. Praca ogrodników w szkółkach odbywa się niemal 24 godziny na dobę, ponieważ rosnących drzew trzeba doglądać nieustannie, głównie ze względu na ich dużą ilość. Pojęcie szkółek może także odnosić się do szkółek roślin ozdobnych. Rośliny ozdobne także są hodowane w szkółkach z przeznaczeniem do późniejszego ich wysadzenia i przeniesienia na miejsce, w które zostały zamówione. Praca ogrodnika w szkółkach zarówno leśnych jak i szkółkach kwiatów ozdobnych jest odpowiedzialna i wymagająca dużej wiedzy z zakresu przyrodniczego.