Elementy ogrodów barokowych

Elementy ogrodów barokowych

Ogrody i barokowe są projektami ogrodów, które były szczególnie popularne w XVII wieku, jednak do dzisiaj można spotkać się z takim projektowaniem dużych lub mniejszych przestrzeni ogrodowych. W projekcie takiego ogrodu musi znaleźć się kilka pozycji, które są obowiązkowe aby móc nazwać ogród ogrodem francuskim lub barokowym. Do takich elementów należą na przykład partery, które często mogą być otoczone rabatami albo doniczkami z różną roślinnością. Partery budowane są na planie kwadratu lub prostokąta. W tej części ogrodu najczęściej znajdują się fontanny, stawy lub baseny. Szpalery są częścią ogrodu, która jest otoczona wysokimi żywopłotami lub drzewami, które stanowią osłonę od wiatru. Dzięki wysokim drzewom i połączonym koronom, tworzy się zapora nieprzepuszczająca wiatru. Koniecznym elementem w ogrodzie francuskim lub barokowym są rzeźby roślinne wycinane w żywopłotach lub innych krzewach. Najczęściej rzeźby te mają kształty geometryczne. Aleje także stanowią wystrój ogrodów, które powinny biec w liniach prostych lub lekko zaokrąglonych. Na placach dawnych ogrodów francuskich znajdowały się także podesty, na których wystawiano sztuki teatralne. W projekcie jest także konieczne umieszczenie takich elementów jak schody, mury tarasowe, groty, oranżerie, pomarańczarnie, czy portyki, które stanowią część budowli tarasów widokowych.