Sposoby walki z chwastami

Pod pojęciem chwastów kryją się pospolite i mało atrakcyjne pod względem ogrodniczym rośliny, które zapuszczają korzenie w pobliżu upraw i sadzonek bardziej wartościowych i konkurują z nimi o dostęp do promieni słonecznych oraz składników odżywczych, pobieranych z gleby. Z punktu widzenia każdego właściciela ogrodu, chwasty niszczą zaprojektowaną przestrzeń zieleni i przeszkadzają w rozwoju wybranym do pielęgnacji roślinom. Sposobów zwalczania chwastów jest wiele, a niemal każdy z nich stosuje się wobec innego stanu zaawansowania, jakie osiąga niechciana roślina. We wczesnym etapie jej rozwoju, kiedy korzenie chwastu są jeszcze małe, powinno wystarczyć ich ręczne wyrwanie (zwane także pieleniem). Mocniej ugruntowanym roślinom dadzą radę chwastowniki (specjalne łopatki do mechanicznego usuwania). Pozostałe metody polegają na wykorzystaniu odpowiednich związków chemicznych, które skutecznie zniszczą chwasty. Herbicydów używa się na kilka sposobów. Bardzo skuteczne są te stosowane dolistnie – trucizna wnika wtedy we wnętrze rośliny i rozchodzi się w niej przy pomocy krążących w niej soków. Niestety szybkość działania tego typu środka jest uzależniona od samego chwastu – oczekiwany efekt może pojawić się dopiero po kilku miesiącach. Bardziej doraźnie działa bezpośrednie opryskiwanie herbicydami, ale trucizna może wyrządzić niepotrzebne szkody w sąsiedztwie chwastów.